Mokomoji medžiaga „Kaip apsaugoti kultūros paveldo vertybes gaisro metu" parengta VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra" vykdyto projekto „Gaisrinės saugos stiprinimas kultūros paveldo pastatuose, kuriuose saugomos kilnojamos kultūros vertybės" metu.

Vienas iš šiam projektui keltų tikslų - stiprinti Vilniaus senamiestyje esančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių gaisrinę saugą. Atsižvelgiant į tai, šioje mokomojoje medžiagoje pateikta bendro pobūdžio informacija apie Lietuvos kultūros paveldą, statistinė informacija apie kultūros objektuose kilusius gaisrus ir jos analizė bei gaisrų prevencijos ir likvidavimo klausimai, taip pat jų problematika.

Įvertinus ES programos INTERREG IVC projekto „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose" (HERITPROT) naudą gaisrų prevencijos Vilniaus senamiestyje planavimo ir vykdymo srityse, kaip viena iš mokomosios medžiagos temų taip pat pateikta šio projekto vykdymo metu parengtos Gerųjų praktikų patirties taikymo galimybių studijos ištrauka.

Mokomoji medžiaga skirta Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, taip pat paveldosaugininkams, Lietuvos muziejų, bibiliotekų ir archyvų specialistams, kitiems nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojams. Su mokomaja medžiaga taip pat gali susipažinti kiti asmenys, besidomintys kultūros paveldo apsaugos nuo gaisrų klausimais.

Medžiagą paruošė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra" specialistai.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 


Paspauskite nuorodą viršuje arba čia ir peržiūrėkite mokomąją medžiagą. Prisijungimui prašome pasirinkti Svečio (angl. Guest) prieigą. 


Jei planuojate laikyti testą, Jums reikia prisiregistruoti prie mokomosios medžiagos kurso.